Bezpečnostní politika

Bezpečnost Sympa je jedna z priorit našeho návrhu, především vzhledem k povaze informací. Bezpečnost je řešena na více úrovních.

  • První je přístup návštevníků na stránku která používá bezpečnostní certifikát.
  • Další úrovní bezpečnosti jsou uživatelská oprávnění. Sympo rozlišuje několik rolí a každá z rolí má jiná oprávnění. Pro indetifikaci uživatelů se používá e-mail a heslo. Hesla nikdy neukládáme v čitelné podobě!
  • Poslední úrovní ochrany je konfigurace serverů na kterých Sympo beží a jejich pravidelné zálohování. Používáme vyhrazené virtuální servery, kde máme plnou kontrolu nad konfigurací a nastavením systému.
obrázek počítače se zámkem přes display

Uživatelské role v systému

Systém musí odrážet prostředí v reálných domech. Tak jako například členové statutarních orgánů mají jiné pravomoci než-li člen tak i v sytému máme několik rolí které mají různá oprávnění.

 

Technický superadministrátor

Role pro naše technické oddělení, aby bylo možné vám pomoci v případě nějakého problému.

 

Správce Sympa

Uživatel, který Sympo založil. Může zakládat další členy, vkládat a mazat příspěvky, upravovat rychlý kontakt a tak dále.

 

Člen

Uživatel který má přístup k privátním informacím, nemůže je však editovat ani mazat

Bezpočnostní certifikát

logo certifikátu

Bezpečnostní certifikát slouží pro šifrování komunikace mezi uživatelovým počítačem a serverem. Stejné zabezpečení je použité u bankovních aplikací. Bezpečnostní certifikát získáte i na stránky vašich společenství a družstev.

Vyhrazený server a zálohování

Celý systém Sympo beží na vyhrazených virtuálních serverech. To má hlavní dopad na možnosti konfigurace serveru přesně podle našich potřeb a není třeba dělat kompromisy, tak jak by tomu mohlo být u běžného hostingu. S růstem je také možné škálovat a to jak horizontálně tak vertikálně a zachovat odezvu systému v přijatelných mezích. Všechna data našich zákazníků zálohujeme (až 1x denně) na šifrovaná gegraficky oddělená úložiště. V případě nějaké havárie je pak možné data obnovit.