Webové stránky bytového družstva jsou povinné?

Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) č. 90/2012 Sb. § 636 odst. 1, říká:

(1) Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.

Interpretace tohoto odstavce může být různá a to:

  1. Každé bytové družstvo musí mít internetové stránky bez ohledu na velikost, počítačovou gramotnost členů apod.
  2. Zasláním pozvánky se může rozumět zaslání obyčejnou zásilkou nebo, pokud to tak stanovy definují, vložením pozvánky do schránky.
  3. Bez ohledu na skutečnost, zda je pozvánka zaslána se podle věty druhé pozvánka považuje za doručenou uveřejněním na webu.

Doporučujeme proto registrovat váš dům do Sympa a pozvánky na členské schůze zveřejňovat na nástěnku, abyste tak předešli problémům s případným napadením legitimity rozhodnutí. Dále je dobré pozvánku členům doručit i papírovou formou, abyste zajistili, že se o konání všichni včas dozví.

Jaká je webová adresa našeho domu?

Adresy jsou automaticky generovány z názvu ulice a orientačního čísla domu tedy například adresa společenství na adrese Jaromírova 51 by byla jaromirova51.sympo.cz. Adresa webové stránky by měla být vyvěšena na domovní nástěnce ve vašem domě. Pokud tomu tak není, kontaktujte prosím předsedu nebo některého z členů SVJ.